Reforçar els mitjans d'execució dels objectius i revitalitzar l'aliança mundial per al desenvolupament sostenible

Perquè una agenda de desenvolupament sostenible sigui eficaç calen aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil. Aquestes aliances es construeixen sobre la base de principis i valors, una visió compartida i objectius comuns que atorguen prioritat a les persones i al planeta, i són necessàries en l’àmbit mundial, regional, nacional i local. Tenim una oportunitat sense precedents per redirigir els esforços cap a un punt en comú; cal adoptar mesures urgents encaminades a mobilitzar, reorientar i aprofitar els múltiples i diversos recursos per generar transformacions en sectors fonamentals, en particular en els països en desenvolupament.