Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

L’objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb el mínim de recursos possibles. En aquest procés participen empreses, consumidors, persones encarregades de la formulació de polítiques, la comunitat científica i investigadora, minoristes, mitjans de comunicació i organismes de cooperació per al desenvolupament. També és necessari adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir la cooperació entre les persones participants de la cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final. Un punt important és involucrar el consumidor mitjançant l’educació sobre el consum i els models de vida sostenible.