Garantir a tothom l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna

L’energia és un pilar fonamental per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats als quals fa front el món actualment. Durant molts anys, els combustibles fòssils com el carbó, el petroli o el gas han estat les principals fonts de producció d’electricitat, però la crema de combustibles amb alt contingut en carboni produeix grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle; de fet, és el factor que contribueix principalment al canvi climàtic, i representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle. D’aquesta manera, l’energia sostenible s’ha convertit en una oportunitat que transforma la vida, l’economia i el planeta.