Aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i nenes

La igualtat entre els gèneres, la protecció enfront de la violència i l’eliminació dels estereotips no són solament un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible. Si es facilita a les dones i nenes igualtat en l’accés a l’educació, atenció mèdica, un treball decent i representació en els processos d’adopció de decisions polítiques i econòmiques, s’impulsaran les economies sostenibles i es beneficiarà a les societats i a la humanitat en tot el seu conjunt.