Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

Els oceans del món -la seva temperatura, química, corrents i vida- mouen sistemes mundials que fan que la Terra sigui habitable per a la humanitat. Les precipitacions, l’aigua potable, el clima, el temps, les costes, gran part dels nostres aliments i fins i tot l’oxigen de l’aire que respirem, provenen, en última instància, de la mar i són regulats per aquesta. Històricament, els oceans i els mars han estat lleres vitals del comerç i el transport. La gestió prudent d’aquest recurs natural mundial és una característica clau de futur sostenible.