Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Cal reconsiderar la manera en què vam dissenyar les ciutats, promovent un urbanisme i una edificació més eficients, una energia renovable, un transport públic i un ús de mitjans no motoritzats. Cada dia prenem milers de decisions que afecten el nostre entorn: com ens desplacem, com fem servir l’energia per mantenir temperatures òptimes, com consumim aliments, a on van els nostres residus, així com la importància de les zones verdes i de la cura de parcs i jardins. Els problemes als que s’enfronten les ciutats es poden vèncer de manera que els permeti seguir prosperant i creixent i, al mateix temps, aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa.