Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida

L’educació és una de les claus per poder assolir molts Objectius de Desenvolupament Sostenible. Quan les persones poden accedir a una educació de qualitat, tenen més oportunitats d’escapar del cicle de la pobresa. Per tant, una educació equitativa contribuirà a reduir les greus conseqüències que comporten les grans desigualtats socials amb les quals actualment moltes societats conviuen. L’experiència mundial mostra l’existència d’una estreta correlació entre el nivell de desenvolupament dels països, en el seu sentit ampli, amb la fortalesa dels seus sistemes educatius i d’investigació científica i tecnològica. L’educació és un dels factors que més influeixen en l’avanç i el progrés de persones i societats.