Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

El creixement econòmic, el desenvolupament social i l’acció contra el canvi climàtic depenen en gran part de la inversió en infraestructures, desenvolupament industrial sostenible i progrés tecnològic. Des de fa temps es reconeix que, per aconseguir un increment de la productivitat i dels ingressos i millores en els resultats sanitaris i educatius, es necessiten inversions en infraestructures. El naixement de noves indústries suposa una millora del nivell de vida. A més, si les indústries aspiren a la sostenibilitat, aquest enfocament impactarà positivament en el medi ambient.