Reduir la desigualtat dins i entre països

Les desigualtats originades pels ingressos, el gènere, l’edat, la discapacitat, l’orientació sexual, la raça, la classe, l’origen ètnic i la religió segueixen persistint en tot el món, dins dels països i entre ells. Les polítiques econòmiques i socials han de ser universals i prestar especial atenció a les necessitats de les comunitats desfavorides i marginades. A més, tot i que la desigualtat dels ingressos entre països s’ha reduït, dins dels mateixos països ha augmentat. Hi ha un consens cada vegada més gran que el creixement econòmic no és suficient per reduir la pobresa si no és inclusiu ni té en compte les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.