Promoure societats pacífiques i inclusives, facilitar l'accés a la justícia i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

Per tal d’avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, necessitem institucions públiques eficaces i inclusives que puguin proporcionar educació i assistència sanitària de qualitat, aplicar polítiques econòmiques justes i brindar una protecció inclusiva de l’entorn. Per aconseguir la pau, la justícia i la inclusió, és important que els governs, la societat civil i les comunitats treballin en cooperació per posar en pràctica solucions duradores que redueixin la violència, facin justícia, combatin eficaçment la corrupció i garanteixin en tot moment la participació inclusiva.